Marktwerking binnen de kinderopvang

Marktwerking kinderopvang

In opdracht van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Karien van Gennip, verschenen in april 2023 rapporten van 2 onafhankelijke onderzoekbureaus, SEO Economisch Onderzoek en Decisio. Beiden hebben onderzoek gedaan naar commerciële kinderopvangorganisaties, zoals Samenwerkende Kinderopvang, en trokken een aantal waardevolle conclusies:

  • Commerciële organisaties leveren een hoge kwaliteit kinderopvang (bij GGD-inspecties minder overtredingen van kwaliteitseisen vastgesteld dan bij non-profit kinderopvangorganisaties) tegen een fractioneel hoger tarief.
  • Commerciële kinderopvangorganisaties en hun investeerders onttrekken geen (belasting)geld uit de sector in de vorm van winstuitkeringen/dividenden.

Hopelijk dragen deze objectieve conclusies bij aan de beeldvorming over en samenwerking binnen onze mooie sector. Een sector die in Nederland laat zien dat een hybride stelsel, met zowel commerciële als niet-commerciële kinderopvangorganisaties, prima functioneert en een hoge kwaliteit realiseert.

Klik op de rapporten om de inhoud te downloaden en te lezen:

SEO-rapport De markt voor kinderopvang   

 Decisio-rapport Maatregelen marktwerking kinderopvang

0 reacties

Deel deze informatie eenvoudig via: