Nederlandse kinderopvang in internationale top

De impact van kinderopvang op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen is groot. Het belang van de kwaliteit van de sector is daarom cruciaal. Kinderopvangorganisaties hebben de afgelopen jaren sterk ingezet op kwaliteitsverbetering en professionalisering.

Onder de naam Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK) meten het consortium van de Universiteit Utrecht en onderzoeksbureau Sardes jaarlijks de kwaliteit van vier typen kinderopvang: dagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang.

Uit de publicatie van het meest recente onderzoek (maart 2020) blijkt dat de kwaliteit van de kinderopvang de afgelopen jaren steeds verder is gestegen. De grootste kwaliteitsstijging doet zich voor bij aspecten die te maken hebben met emotionele kwaliteit, zoals de sfeer op de groep en de sensitiviteit van pedagogisch medewerkers.

Internationaal neemt Nederland nu zelfs een toppositie in, stellen de onderzoekers. Ons land scoort goed op de algehele kwaliteit en kent relatief weinig kwaliteitsverschillen tussen de groepen. Het niveau is vergelijkbaar of hoger dan in landen als Denemarken, Finland, Noorwegen, Engeland en Australië.

Lees het artikel dat op 3 maart 2020 in het vakblad KinderopvangTotaal verscheen over dit onderzoek.

0 reacties

Deel deze informatie eenvoudig via: