Kinderdagverblijf, veel meer dan een “oppas-locatie”

Als ouder wil je het beste voor je kind. Of het nu gaat om de dagopvang voor jouw aanstaande baby of de buitenschoolse opvang (BSO) voor jouw kind dat naar de basisschool gaat.

Toch zien veel ouders de kinderopvang nog vooral als een plek waar hun kind wordt opgevangen in de tijd dat zij zelf niet thuis aanwezig zijn. Zij zien de kinderopvang niet direct als een plek waar een kind zich kan ontwikkelen, zoals een school. Deze houding uit zich, bewust of onbewust, ook in de bejegening van pedagogisch medewerkers als “een veredelde oppas”.

We zien dit ook terug in de belangrijkste drie selectiecriteria voor kinderopvang:

  1. Locatie: dichtbij huis, werk of school (van andere kinderen)
  2. Subjectieve kwaliteit: “van horen zeggen” vanuit directe omgeving (“de buurvrouw”)
  3. Beschikbaarheid van kindplaatsen (speelt m.n. in de randstad)

Onderzoek toont aan dat bijdrage van kinderopvang in de ontwikkeling van het kind nogal eens wordt onderschat. Kwaliteit en veiligheid worden wél nadrukkelijk genoemd als selectiecriterium. Objectieve instrumenten om die kwaliteit te kunnen beoordelen, worden echter maar beperkt geraadpleegd. Hierbij kun je denken aan kwalificaties van pedagogisch medewerkers, registratie bij het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) en het GGD-inspectierapport. Ook inzicht in het pedagogisch beleid van een kinderopvangorganisatie draagt bij aan het verkrijgen van een beter kwaliteitsbeeld.

Om je te helpen bij het maken van de juiste keuze, vind je hieronder twee links naar handige hulpmiddelen:

In beide documenten wordt het bezoeken van kinderdagverblijven genoemd. De vestigingen van de verschillende kinderopvangorganisaties binnen Samenwerkende Kinderopvang, ontvangen jou heel graag voor een rondleiding en een kennismaking. Via deze link kun jij eenvoudig vaststellen welke kinderopvanglocaties zich bij jou in de buurt bevinden.

0 reacties

Deel deze informatie eenvoudig via: